Управителен съвет

За АУБ

ignatov

Проф. д-р Валентин Игнатов, дмн
Председател на УС на АУБ

МБАЛ "Света Марина" ЕАД
9010 Варна
бул. “Хр. Смирненски” №1
тел: 052/ 302 851 (до 855)
факс: 052/ 302 874
моб.: +359 888 217 573
ignatovendoscopy@yahoo.com

Spasov

Проф. д-р Любомир Спасов, дм
Член на УС на АУБ

УБ „Лозенец“
1000 София
ул. „Козяк“ № 1
тел.: 02/ 9607 223
факс: 02/9624 749
моб.: +359 888 922 777
hospital.lozenets@abv.bg

KDjambazov

Проф. д-р Карен Джамбазов, дмн
Член на УС на АУБ

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД
4000 Пловдив
бул. “Пещерско шосе” №66
тел.: 032/ 602 974
факс: 032/ 644 058
моб.: +359 888 006 300
dzhambazov@gmail.com

Доц. д-р Костадин Ангелов, дм
Член на УС на АУБ

УМБАЛ "Александровска" ЕАД
1431 София
бул. "Св. Георги Софийски" № 1
тел: 02/ 9230 540
тел: 02/ 9230 811
факс: 02/ 9230 646
моб: +359 888 611 275
dr.k.angelov@gmail.com

Проф. д-р Йовчо Йовчев, дм
Член на УС на АУБ

УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович” ЕАД
6000 Стара Загора
ул. „Ген. Столетов" № 2
тел.: 042/ 623 750
факс: 042/ 601 125
моб.: +359 882 928 363
yovtchev@abv.bg