Category Archives: Новини

РЪКОВОДСТВОТО НА АУБ УЧАСТВА В РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ

По време на срещата председателят на Управителния съвет на Асоциацията проф. Красимир Иванов отбеляза, че с приемането на новия Национален рамков договор (НРД) 2023- 2025 г. се създават правни противоречия, свързани с висококвалифицираните медицински специалисти – асистенти, доценти, професори и ръководители на катедри. Не е възможно те да бъдат включени в Приложение № 1 „Списък…
Прочети още

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8643/06.10.2022г. НА ВАС

Определение № 8643/ 06.10.2022г. на ВАС, 5-чл. с-в, по дело №7650/2022г.,  с което  оставя в сила определението за спиране на изпълнението на &71 и &72 и &91, ал. 1, т. 1 от НРД, в частта ѝ относно влизане в сила на &71 и &72 на 01.01.2022г.
Прочети още

ВАС СПИРА ДЕЙСТВИЕТО НА АНЕКСА НА НРД

ВАС определи: СПИРА изпълнението на §43, §63, §71, §72 и §91 от Договор № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 - 2022г., обн. ДВ, бр. 37/ 17.05.2022г. Пълният текст на документа, тук: https://bit.ly/3uUf9YY  
Прочети още

ПОКАНА КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА АУБРБ

Югоизточно европейският медицински форум (ЮЕМФ) възобновява  международната си дейност и ще проведе своя XI-ти международен медицински конгрес в градовете Пловдив и Смолян, в периода 7-12 септември 2022г. От името на  президента на ЮЕМФ проф. д-р Андрей Кехайов е отправена покана към членовете на АУБРБ за включване във форума с научни доклади и презентации. Подробности за…
Прочети още

АУБРБ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

Днес, 17.01.2022г. от 14.00 часа бе проведен видеоконферентен разговор между представители на организации на лечебни заведения за болнична медицинска помощ, в т.ч. университетските, и ръководството на НЗОК, във връзка с финансирането на болничната помощ в условията на криза. От Асоциацията на университетските болници в РБългария изказваме благодарност на проф. Петко Салчев на ръководството на НЗОК…
Прочети още

АУБРБ ПРЕДЛАГА РЕШЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА И ПОДКРЕПЯ ИДЕЯТА НА НСЧБ

Във връзка с прието на заседание на 16 декември 2021г. решение на НС на НЗОК, с което се определят бюджетите на болниците за м. декември 2021г., Асоциацията на университетските болници в РБългария изпрати писмо до МЗ, НЗОК и БЛС с решение за финансирането на болничната помощ в условията на криза.
Прочети още

БОЛНИЧНИТЕ АСОЦИАЦИИ ОБСЪДИХА В ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО
ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА

Ръководствата на асоциациите на болниците, в това число университетски, общински, частни и държавни обсъдиха с министъра на здравеопазването д-р  Стойчо Кацаров мерките, които следва да се предприемат във връзка с очакваното увеличение на заболяемостта от Covid-19 в страната.
Прочети още

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АУБ ПРОФ. КРАСИМИР ИВАНОВ Е УДОСТОЕН С ОРДЕН “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ОГЪРЛИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Президентът Румен Радев връчи орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие на проф. д-р Красимир Иванов на официална церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2. Ректорът на МУ-Варна в периода 2012 – 2020г. получи високото отличие за значимия му принос в областта на медицинската наука и образование в Република България. През мандата си като ректор…
Прочети още

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АУБ ПРОФ. КРАСИМИР ИВАНОВ Е ПРЕДЛОЖЕН ЗА ОРДЕН ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ОГЪРЛИЕ

На 17.06.2020г. Министерският съвет отправи предложение към президента на Република България да издаде указ за награждаване на проф. д-р Красимир Иванов, дмн с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие за значимия му принос в областта на медицинската наука и образование в Република България. Указът на президента е издаден на 22.06.2020г. и обнародван в Държавен…
Прочети още