“БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ” ЕООД

8800 Сливен
ул. "Стефан Караджа" № 38 А
тел: 044/ 624 777
факс: 044/ 624 888
моб: +359 888 596 049
е-mail: sales@biokom-trend.com
http://www.biokom-trend.com/


„Биоком Трендафилов” ЕООД е утвърден лидер в предлагането на съвременни и иновативни решения за хигиенен и икробиологичен контрол на повърхности в болнични заведения, с които бързо, лесно и ефикасно:

  • Оценявате ефективността от почистването
  • Минимизирате рисковете от вътреболнични инфекции
  • Оценявате ефикасността на програмите за почистване
  • Осигурявате безопасни условия за пациентите
  • Оценявате и контролирате работата на персонала
  • Обучавате персонала за спазване на добрите хигиенни практики.
  • Избягвате рисковете от контаминиране