БОЛНИЧНИТЕ АСОЦИАЦИИ ОБСЪДИХА В ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО
ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА

Ръководствата на асоциациите на болниците, в това число университетски, общински, частни и държавни обсъдиха с министъра на здравеопазването д-р  Стойчо Кацаров мерките, които следва да се предприемат във връзка с очакваното увеличение на заболяемостта от Covid-19 в страната. Срещата беше организирана от МЗ с цел да се уточнят техническите подробности и проблеми, които биха възникнали по време на новата вълна от Covid-19, както и да се набележат мерки, така че да се намали натиска върху болниците при евентуална нова вълна.

Директорите на лечебни заведения бяха информирани за наличностите на медикаменти, използвани при лечението на пациенти със SARS-CoV-2, и предприетите действия за осигуряване на допълнителни количества лекарствени продукти и консумативи.

В хода на разговора представителите на АУБ отправиха няколко искания, сред които да се разреши оперативна самостоятелност на директорите на лечебните заведения в преобразуването на леглата за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция,  фамилните лекари да се включат активно в борбата с пандемията и да се създаде единна информационна система (софтуер) за наличните свободни ковид легла в отделните региони.

По време на срещата министър Кацаров посочи, че се водят разговори за увеличаване на цената на клиничната пътека за лечение на COVID-19, както и че Министерството на здравеопазването предлага пакет за диагностика и лечение на пациенти с COVID-19  в амбулаторни условия. Освен това, за да бъде облекчена работата на лечебните заведения и към тях да се насочват само пациенти, които трябва да бъдат лекувани в болнични условия, центровете за спешна медицинска помощ ще получат критерии, на база на които да преценяват дали пациентът има нужда от хоспитализация или може да се лекува в извънболничната помощ.