БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОЛНИЦИ ВЕЧЕ Е ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА БОЛНИЧНА ФЕДЕРАЦИЯ (HOPE)

03.01.2017г.

В края на м. декември 2016г., в Брюксел се състоя среща на Съвета на гуверньорите на Европейската Болнична Федерация, на която официално бе приета молбата за присъединяване на Асоциацията на университетските болници в Република България.

Федерацията е организация с нестопанска цел, в която членуват държавни и частни болници, както и собственици на болнични заведения от 28-те  държави-членки на Европейския съюз, Швейцария и Република Сърбия. Нейната  основна мисия е да насърчава политиките и практиките в болничното здравеопазване, свързани с подобряване на болничната помощ, насърчаване на ефективността на здравните услуги и човешкия ресурс. HOPE представлява своите членове в европейското пространство и обхваща всички политики, които оказват въздействие върху лечебните заведения и здравните услуги. Федерацията участва в  законодателната програма, в европейски програми, проекти и партньорства.