ВАС СПИРА ДЕЙСТВИЕТО НА АНЕКСА НА НРД

ВАС определи: СПИРА изпълнението на §43, §63, §71, §72 и §91 от Договор № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 - 2022г., обн. ДВ, бр. 37/ 17.05.2022г. Пълният текст на документа, тук: https://bit.ly/3uUf9YY