ПОКАНА КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА АУБРБ

Югоизточно европейският медицински форум (ЮЕМФ) възобновява  международната си дейност и ще проведе своя XI-ти международен медицински конгрес в градовете Пловдив и Смолян, в периода 7-12 септември 2022г. От името на  президента на ЮЕМФ проф. д-р Андрей Кехайов е отправена покана към членовете на АУБРБ за включване във форума с научни доклади и презентации. Подробности за участието се съдържат в прикачения файл.

Покана_ЮЕМФ