За АУБ

За АУБ

Асоциация на университетските болници в Република България е основана на 22.03.2002г. с решение на Софийски Градски съд по фирмено дело 11815/2001г. Сдружението е създадено за осъществяване на дейност в частна полза.
Органи на управление на Асоциацията са Общо събрание и Управителен съвет.
За председател на АУБ се избира един от законните представители на членуващите в сдружението университетски болници, чрез провеждане на Общо събрание, за срок от 3 години.
С Решение № 1 от 22.03.2002г.. на СГС за председател е избран Атанас Иванов Кондурджиев.
С Решение № 2 от 04.12.2003г. на СГС за председател е избран Николай Иванов Доганов.
С Решение № 3 от 10.09.2009г. на СГС за председател е избран Асен Атанасов Златев.
С Решение № 4 от 08.06.2011г. на СГС за председател е избран Лъчезар Динчов Трайков.
С Решение № 5 от 18.06.2014г. на СГС за председател е избран Валентин Любомиров Игнатов.