Мисия

За АУБ

Асоциацията на Университеските Болници в Република България (АУБ) е сдружение с нестопанска цел, учредено по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в което членуват университетски лечебни заведения в страната и има за цел да подпомага, обединява и координира цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни интереси. Със своя експертен потенциал и уникално съчетание от научни изследвания, образование и медицинско обслужване, сдружението се стреми активно да съдейства за по-нататъшното успешно реформиране на здравеопазването в България за постигане на
• по-високо качество на предлаганите медицински услуги
• качествено медицинско университетско образование
• адекватни условия на труд за медицинските кадри
• адекватно заплащане на медицинския труд